2 cơ sở sản xuất

hiển thị 2/ 2 cơ sở

HTX rau sạch An Hòa

Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc , Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Đang sản xuất

HTX nông thôn mới Đại Phúc

Thôn Đại Phúc - Xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Chúng tôi có rất nhiều các loại trái cây và rau củ quả xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc
Rau củ quả
Đang sản xuất