Cơ sở sản xuất

HTX nông thôn mới Đại Phúc

Thôn Đại Phúc - Xã Đạo Đức

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Chúng tôi có rất nhiều các loại trái cây và rau củ quả xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc
Cổng truy xuất vinhphuc.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 10 H
Quản lý Vũ Văn Thành
Chứng chỉ sản xuất
HỢP TÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẠI PHÚC : VietGAP-TT-13-07-14-0030
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua