Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX rau sạch An Hòa

Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc , Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch